Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-11-2013

Verkiezingsprogramma

betekenis & definitie

In een verkiezingsprogramma maakt een politieke partij haar standpunten over verschillende onderwerpen openbaar aan het publiek.

In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens mogelijk zitting zal nemen in de Tweede Kamer. De gekozen volksvertegenwoordigers hoeven echter niet per definitie onderdeel uit te maken van de Tweede Kamer. Indien een volksvertegenwoordiger is aangesloten bij een van de grotere partijen, heeft de volksvertegenwoordiger de kans om onderdeel uit te gaan maken van de regering. Alvorens dit proces zich afspeelt, dienen de politieke partijen campagne te voeren om zoveel mogelijk stemmen te werven. Om aan het publiek kenbaar te maken waar een politieke partij voor staat, stellen de partijen een verkiezingsprogramma op. Dit verkiezingsprogramma is openbaar en aan de hand hiervan kan een burger inzicht krijgen in hetgeen een partij voornemens is. Verkiezingsprogramma's worden zowel landelijk als lokaal opgesteld; dus zowel bij de landelijke verkiezingen, als de lokale verkiezingen.