Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-12-2012

2012-12-24

Repliek

betekenis & definitie

In een Conclusie van repliek in een civiele procedure kan de eisende partij reageren op datgene wat de gedaagde partij in zijn Conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht.

Een civiele procedure begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding stelt de eisende partij wat zij vordert van de gedaagde, dit kan bijvoorbeeld de levering van goederen zijn die door de gedaagde is uitgebleven. De gedaagde kan in een Conclusie van antwoord reageren op de dagvaarding, door bijvoorbeeld te stellen dat zij niet heeft geleverd omdat de betaling van de goederen is uitgebleven. Vervolgens kan de eisende partij reageren op de Conclusie van antwoord met de zogeheten Conclusie van repliek. Hierin geeft de eisende partij weer waarom de betaling is uitgebleven en waarom datgene wat de gedaagde in de Conclusie van antwoord heeft gesteld onjuist is. De gedaagde kan tot slot reageren met een Conclusie van dupliek. De rechter beoordeelt aan de hand van datgene wat naar voren is gebracht welke partij in het gelijk wordt gesteld.