Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-03-2013

2013-03-18

Relatieve competentie

betekenis & definitie

De relatieve competentie geeft geografisch gezien weer welke rechterlijke instantie zal kennisnemen van een rechtszaak.

Wanneer twee partijen een overeenkomst hebben over de levering van goederen, dienen beide partijen de overeenkomst na te komen op grond van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Indien één der partijen de levering van de goederen niet of niet volledig nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. De partij die de levering ziet uitblijven, kan er voor kiezen de zaak voor te brengen bij de rechter. In een dergelijk geval zal de zaak in beginsel voorkomen bij de kantonrechter of de civiele rechter. Dit wordt in het recht de absolute competentie genoemd. De volgende vraag die rijst is echter bij welke rechtbank de zaak aanhangig zal worden gemaakt, dit wordt de relatieve competentie genoemd. Artikel 99 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de woonplaats van de gedaagde partij in beginsel bepalend is voor welke rechterlijke instantie geografisch gezien zal kennisnemen van de zaak. Hier bestaan echter verschillende uitzonderingen op die staan opgesomd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.