Synoniemen van Repliek

2020-04-07

Repliek

In een Conclusie van repliek in een civiele procedure kan de eisende partij reageren op datgene wat de gedaagde partij in zijn Conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht. Een civiele procedure begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding stelt de eisende partij wat zij vordert van de gedaagde, dit kan bijvoorbeeld de levering van goederen zijn die door de gedaagde is uitgebleven. De gedaagde kan in een Conclusie van antwoord reageren op de dagvaarding, door bijvoorbeeld te stellen dat z...

2020-04-07

Repliek

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).

2020-04-07

Repliek

datgene dat de eiser aanvoert ter weerlegging van wat de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).

2020-04-07

repliek

repliek - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-pliek 1. antwoord waarmee je ingaat tegen iets wat gezegd is ♢ zijn repliek was dat ik dat verkeerd zag 1. iemand van repliek dienen [hem een afdoend antwoord geven, op zijn nummer zetten] Zelfstandig naamwoord: re-pliek de repliek ...

2020-04-07

Repliek

Repliek - v. (-en), de beantwoording door eene partij aan de andere gedaan: iem. van repliek dienen ; — de wederlegging die het openbaar ministerie geeft van het pleidooi van den verdediger ; vertoog dat de eischer inbrengt tegen het antwoord, dat de gedaagde togen de dagvaarding heeft uitgebracht.

2020-04-07

Repliek

Repliek (Eene) is in een regtsgeding de beantwoording der eene partij door de andere, en in het strafgeding de wederlegging van het openbaar ministérie aan het pleidooi van den verdediger. In het burgerlijk regt is de repliek het vertoog, dat de eischer inbrengt tegen het antwoord, hetwelk gedaagde tegen de dagvaarding heeft uitgebragt.

2020-04-07

Repliek

Repliek - antwoord.

2020-04-07

repliek

repliek - v., wederantwoord; tegenspraak; laatste woord, dat een tooneelspeler zegt, voordat een ander invalt; „de repliek mankeeren” : niet op tijd invallen (in een tooneelstuk).

2020-04-07

repliek

repliek - v. (replieken), tegenantwoord; tweede pleitrede

2020-04-07

repliek

(rə'pli:k) v. (–en) 1. Eig. het repliceren, tegenantwoord, tegenbescheid : iemand van – dienen; de beantwoording van een – heet dupliek. 2. Metn. schilderij die slechts een kopij is van het origineel.

2020-04-07

Repliek

Repliceeren, → Proces.

2020-04-07

repliek

v. tegenantwoord, tegenbescheid.