Wat is de betekenis van Repliek?

2024-06-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-18
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

repliek

repliek - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-pliek 1. antwoord waarmee je ingaat tegen iets wat gezegd is ♢ zijn repliek was dat ik dat verkeerd zag 1. iemand van repliek dienen [hem een afdoend a...

2024-06-18
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Repliek

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).

2024-06-18
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Repliek

In een Conclusie van repliek in een civiele procedure kan de eisende partij reageren op datgene wat de gedaagde partij in zijn Conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht. Een civiele procedure begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding stelt de eisende partij wat zij vordert van de gedaagde, dit kan bijvoorbeeld de levering van goederen...

2024-06-18
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Repliek

datgene dat de eiser aanvoert ter weerlegging van wat de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).

2024-06-18
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Repliek

[Fr. réplique] 1. antwoord van een spreker op datgene wat tegen hem is gezegd, tegenbescheid; iem. van repliek dienen, iem. antwoord geven op een tegenwerping; 2. (jur.) antwoord van de eiser op het verweer van de gedaagde.

2024-06-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Repliek

weerwoord; antwoord (rechtsk.)

2024-06-18
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Repliek

Eigentijds duplikaat, veelal door de directe omgeving van de kunstenaar.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-18
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

repliek

antwoord (op debat).