Wat is de betekenis van Repliek?

2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

repliek

repliek - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-pliek 1. antwoord waarmee je ingaat tegen iets wat gezegd is ♢ zijn repliek was dat ik dat verkeerd zag 1. iemand van repliek dienen [hem een afdoend a...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Repliek?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Repliek

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).

2023-06-04
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Repliek

In een Conclusie van repliek in een civiele procedure kan de eisende partij reageren op datgene wat de gedaagde partij in zijn Conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht. Een civiele procedure begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding stelt de eisende partij wat zij vordert van de gedaagde, dit kan bijvoorbeeld de levering van goederen...

Lees verder
2023-06-04
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Repliek

datgene dat de eiser aanvoert ter weerlegging van wat de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).

2023-06-04
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Repliek

[Fr. réplique] 1. antwoord van een spreker op datgene wat tegen hem is gezegd, tegenbescheid; iem. van repliek dienen, iem. antwoord geven op een tegenwerping; 2. (jur.) antwoord van de eiser op het verweer van de gedaagde.

Lees verder
2023-06-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Repliek

weerwoord; antwoord (rechtsk.)

2023-06-04
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Repliek

Eigentijds duplikaat, veelal door de directe omgeving van de kunstenaar.

2023-06-04
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Repliek

wederantwoord, bescheid; copie uit de oudheid van klassiek beeld.

2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Repliek

s., replyk.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Repliek

(<Fr.), v. (-en), antwoord op hetgeen ons is toegevoegd: iem. van repliek dienen, ook pregnant voor : een terechtwijzend of afdoend antwoord geven, de spreker op zijn nummer zetten: — (rechtst.) antwoord van de eiser op het verweer van de gedaagde; conclusie van repliek, gedingstuk waarin de eiser dit antwoord geeft.

2023-06-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Repliek

(Fr.), antwoord, in 't bijzonder: afdoend, terechtwijzend antwoord; in een proces en in het parlement is R. antwoord op een antwoord. Het antwoord op het R. heet dupliek.

2023-06-04
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

repliek

v. tegenantwoord, tegenbescheid.

2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

repliek

v. replieken (Fr. réplique: antwoord, wederlegging, eerste verweerschrift): iemand van repliek dienen, tegenbescheid; zie dupliek.

2023-06-04
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

repliek

v. tegenantwoord.

2023-06-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Repliek

antwoord, eerste weerlegging v/e beschuldiging; hierop volgt → dupliek.

2023-06-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Repliek

Repliceeren, → Proces.

2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

repliek

(rə'pli:k) v. (–en) 1. Eig. het repliceren, tegenantwoord, tegenbescheid : iemand van – dienen; de beantwoording van een – heet dupliek. 2. Metn. schilderij die slechts een kopij is van het origineel.

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Repliek

[Fr.], v. (-en), 1. antwoord op wat is toegevoegd: iemand van dienen, ook pregn. voor: een terechtwijzend of afdoend antwoord geven, de spreker op zijn nummer zetten; 2. (recht) antwoord van de eiser op het eerste verweer van de gedaagde; conclusie van gedingstuk waarin de eiser dit antwoord geeft; 3. kopie, replica.

Lees verder
2023-06-04
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

repliek

repliek - v., wederantwoord; tegenspraak; laatste woord, dat een tooneelspeler zegt, voordat een ander invalt; „de repliek mankeeren” : niet op tijd invallen (in een tooneelstuk).

2023-06-04
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Repliek

Repliek - antwoord.