Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-12-2012

2012-12-24

Dupliek

betekenis & definitie

In een Conclusie van dupliek in een civiele procedure kan de gedaagde partij reageren op datgene wat de eisende partij in zijn Conclusie van repliek naar voren heeft gebracht.

Een civiele procedure begint met een dagvaarding. In deze dagvaarding stelt de eisende partij wat zij vordert van de gedaagde. Dit kan bijvoorbeeld de levering van goederen zijn die door de gedaagde is uitgebleven. De gedaagde kan in een Conclusie van antwoord reageren op de dagvaarding, door bijvoorbeeld te stellen dat zij niet heeft geleverd omdat de betaling van de goederen is uitgebleven. Vervolgens kan de eisende partij reageren op de Conclusie van antwoord met de zogeheten Conclusie van repliek. Hierin geeft de eisende partij weer waarom de betaling is uitgebleven en waarom datgene wat de gedaagde in de Conclusie van antwoord heeft gesteld onjuist is. De gedaagde kan tot slot reageren met een Conclusie van dupliek. Hierin geeft de gedaagde op zijn beurt weer wat er niet klopt van datgene wat de eisende partij heeft gesteld in de Conclusie van repliek. De rechter beoordeelt aan de hand van hetgeen naar voren is gebracht welke partij in het gelijk wordt gesteld.