Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 23-01-2013

2013-01-23

Dwaling

betekenis & definitie

Dwaling is een juridisch begrip waarmee wordt aangeduid dat er sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken bij een overeenkomst bij één der partijen of beide partijen.

In artikel 228 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staat beschreven wanneer er sprake is van dwaling en wat de rechtsgevolgen ervan zijn. Dwaling is in het civiele recht slechts mogelijk wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen twee of meer partijen. Er zijn drie verschillende soorten van dwaling denkbaar: de eerste mogelijkheid is dat de dwaling te wijten is aan een inlichting van de verkoper. Hierbij moet er worden gedacht aan een verkoper die het onjuiste bouwjaar van een auto geeft. De tweede mogelijkheid is dat de verkoper een bepaalde mededeling achterwege laat. Hierbij kan er worden gedacht aan een bepaald gebrek aan een auto die door de verkoper wordt verzwegen. De derde mogelijkheid is de wederzijdse dwaling; in dit geval is er sprake van een omstandigheid die beide partijen vooraf niet hadden verwacht. Indien er sprake blijkt te zijn van dwaling, is vernietiging van de overeenkomst het rechtsgevolg. Dit houdt in dat de overeenkomst na de vernietiging geen stand meer houdt.