Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

2019-08-13

Test

betekenis & definitie

Indien men een aantal personen een bepaalde serie gelijke opgaven voorlegt met het doel hun eigenschappen te toetsen, dan heten die opgaven tests.

In enkele grote bedrijven onderzoekt men soms nieuw aan te nemen personeel op vlugheid, zorgvuldigheid, doortastendheid enz. Dit kan bijv. op deze wijze geschieden: men plaatst hen in een lokaal. Daar krijgen zij allen een kaart voor zich, waarop, als op een schaakbord, 64 vierkantjes staan. In die vierkantjes zijn drie, vier of vijf stippen op de meest verschillende wijzen aangebracht. Als zij deze kaart enige ogenblikken bestudeerd hebben, zegt de leider: „Een streep zetten door alle hokjes met drie stippen”. Na zeer korten tijd klinkt het: „Ophouden”.

De kaartjes worden ingenomen en nu gaat men de uitkomst na. Een andere proef is: op een blaadje staan allerlei sommetjes, die door middel van ezelsbruggetjes uitgerekend kunnen worden. Nagegaan wordt, wie binnen den gestelden tijd uitkomsten bereikt.

Ook chauffeurs en dgl. worden aan tests onderworpen, waartoe men zich van de film bedient. Vlak voor den chauffeur, die in een namaak-autocabine zit, waarvan alle handles, enz. op registreerapparaten werken, draait men een film af. Nu schiet (op de film) uit een zijstraat een auto voorbij, valt een kind vlak voor de auto, steken voetgangers verkeerd over enz. De geëxamineerde moet dan onmiddellijk zijn maatregelen nemen. Dikwijls brengen de onderzochten het er niet mooi af; gelukkig is het geen werkelijkheid.