Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 09-08-2019

Drie

betekenis & definitie

Wisten jullie, dat drie veelal geldt als een „heilig” getal? Reeds in de oudste tijden schreef men aan het getal drie een geheimzinnige kracht toe en daarom noemde men het een heilig getal. In den Bijbel, vinden we vele voorbeelden van die aparte betekenis van het getal drie: b.v. na den zondvloed werd het mensdom opnieuw gevormd door de nakomelingen der drie zonen van Noach: Sem, Chain en Japhet en het Joodse volk had drie aartsvaders: Abraham, Izaak en Jacob.

Ook bij de Grieken, Romeinen en oude Germanen speelde het getal 3 soms een grote rol. Zo wijst men er ook op, dat alles, wat we waarnemen, drie afmetingen heeft: lengte, breedte en hoogte (of dikte).Geloof, hoop en liefde worden de drie steunpilaren van de menselijke ziel genoemd.

En zo worden nog vele voorbeelden aangehaald van gevallen, waarbij het getal drie een zekere betekenis heeft. Zo noemt men b.v.: leerling, gezel en meester; de drie hoofdkleuren: rood, geel en blauw; den volmaakten drieklank in de muziek; het drie maal „hoera” roepen, enz.

Driedekker. Een driedekker heette in den tijd der zeilschepen een schip met drie dekken, alle van kanonnen voorzien. Schoot men van de drie dekken tegelijk, dan heette dat de volle laag geven.

Beide uitdrukkingen komen nog heden in het dagelijks leven voor; de volle laag geven betekent een geweldig standje geven en een driedekker noemt men een erg „opgetuigd” persoon.

Zie ook: Luchtvaart.