Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Lot

betekenis & definitie

is een figuur uit den Bijbel, van wien wij door de mededelingen in het boek Genesis een en ander weten. Hij was een zoon van Haran, den broeder van Abraham, en dus een neef van dezen aartsvader.

Lot ging met zijn oom Abraham uit het land der Chaldeeën naar Kanaan, doch vestigde zich later te Sodom, een stad, die om hare goddeloosheid reeds in de oudheid berucht was. Toen Sodom door den Goddelijken toorn bedreigd werd en gedoemd was in vlammen op te gaan, werd Lot aangespoor.d de stad te verlaten en toog hij met vrouw en dochters naar elders.

Hij en de zijnen hadden echter nadrukkelijk bevel ontvangen op hun tocht niet achterom te zien en toen zijn vrouw, door nieuwsgierigheid gedreven, tóch omzag, veranderde zij in een zoutpilaar.