Loterij betekenis & definitie

Een loterij is een kansspel met loten, waaraan gewoonlijk door een groot aantal mensen tegelijk kan worden deelgenomen. Tegen betaling ontvangt men dan een lot, dat recht geeft op een kans om geldsommen of goederen, de z.g. prijzen, te winnen.

De gezamenlijke waarde van de prijzen zal in den regel wel minder zijn dan de totale opbrengst der uitgegeven loten, want het doel der loterij is winst te maken. Deze loterijen kwamen eerst tegen het einde der Middeleeuwen in zwang en dienden aanvankelijk alleen voor liefdadige doeleinden of zaken van algemeen belang.

Later werd het recht tot het uitschrijven van loterijen door de regeringen in de meeste Europese landen aan particulieren ontnomen en voor haar zelve gereserveerd, zodat men zeker was, dat het eerlijk zou toegaan. Zo bestaat er in ons land de Nederlandse Staatsloterij, welke den staat jaarlijks een niet onaardige winst brengt.

Particuliere loterijen, ook die voor liefdadige doeleinden, zijn hier te lande bij de wet verboden, doch voor het houden dezer laatste kan men op aanvrage toestemming verkrijgen.