Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Gepubliceerd op 13-08-2019

Noach

betekenis & definitie

In den Bijbel staat het verhaal van den zondvloed, een groten watervloed, waarin vele eeuwen vóór Christus’ geboorte alle toenmalige aardbewoners als straf voor hunne goddeloze levenswijze omkwamen. Slechts één rechtvaardig man ontkwam met zijn gezin en naaste familie aan de ramp.

Langen tijd, vóór de catastrophe (ramp van groten omvang) plaats vond, had Noach het naderend onheil reeds wijd en zijd bekend gemaakt en was hij begonnen aan den bouw van een grote, drijvende woning, een „woonschip”, om zich en zijn familie en verder exemplaren van alle viervoetige, kruipende en gevleugelde dieren te redden. Het vonnis werd voltrokken: de aarde werd door de wateren overstroomd en al wat leefde, kwam om.

Doch in de ark bleven Noach en zijn kinderen en hun gezinnen met de opgenomen dieren behouden. Noach werd aldus de tweede stamvader van het menselijk geslacht.