Gepubliceerd op 23-02-2021

Hollandsche huis

betekenis & definitie

gravenhuis dat tot 1299 over Holland regeerde. De graven, voor zoover bekend, uit dit huis zijn:

Dirk I (916 —939),

Dirk II (939—988),

Arnulf (988—993),

Dirk III (993—1039),

Dirk IV (1039—49),

Floris I (1049—61),

Dirk V (1061—91),

Floris II (1091—1122),

Dirk VI (1122—1157),

Floris III (1157—90),

Dirk VII (1190—1203),

Ada (1203),

Willem I (1203—23),

Floris IV (1223—35),

Willem II (1235—56),

Floris V (1256—96),

Jan I (1296—99).

Zie op deze namen. Toen Jan I in 1299 kinderloos stierf kwam het graafschap aan het huis van Henegouwen, zie aldaar.