Gepubliceerd op 20-01-2021

Beslaan

betekenis & definitie

1) In wezen zijn;

2) zijn, aanwezen;
3) datgene waardoor iemand bestaat, waarin hij zijn levensonderhoud vindt, broodwinning ; ook: zich onderhouden, leven, b.v. hij moet van handenarbeid bestaan;
4) gelegen zijn: zijn verdienste bestaat daarin ...;
5) gevormd zijn, samengesteld zijn: de lucht bestaat uit....;
6) overeenkomen, bij elkaar behooren: het lidmaatschap van den gemeenteraad kan niet bestaan, is onvereenigbaar, met de betrekking van onderwijzer van het lager of middelbaar onderwijs;
7) vermaagschapt zijn: het huwelijk is verboden tusschen alle personen, die elkander bestaan in de opgaande en nederdalende linie;
8) onderneming waaraan gevaar is verbonden, waartoe moed wordt vereischt: een stout bestaan.