Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 20-01-2021

Beslag

betekenis & definitie

In de chemie en do technologie geeft men dezen naam

1) aan een overtrek, waarmee men kroezen, retorten enz. beter tegen groote hitte bestand maakt:
2) aan de spontaan ontstaande verandering aan de oppervlakte van een menigte zaken, b.v. aan de oxyden die op de metalen ontstaan, aan de zouten die zich aan vochtige muren afzetten, aan de korst die zich aan de buitenzijde van brood vormt door de ontwikkeling van schimmelplanten enz. Beslag noemt men ook het waas van vochtigheid dat uit den dampkring op koudere voorworpen neerslaat, en in het algemeen al datgene waarmee iets anders wordt beslagen tot versterking, tot steun of tot versiering, of dat ontstaat door beslaan.