Gepubliceerd op 19-01-2021

April

betekenis & definitie

of Grasmaand, (lat. aprilis, fr. avril, duitsch April, eng. April) Volgens den Juliaanschen kalender de vierde, volgens den oud-romeinschen de tweede, maand van het jaar.

De naam is waarschijnlijk afgeleid van het latijnsche aperire, openen. A. heeft thans 30 dagen; vóór de invoering van den Juliaanschen kalender had zij er 29. In vele landen, als Nederland, Frankrijk, Engeland, Schotland, vermaken de menschen zich op den eersten April met elkander voor den gek te houden. In het volksgeloof gold deze dag vroeger vrij algemeen voor een ongeluksdag : wat op dien dag werd aangevangen moest mislukken, op dien dag gesloten huwelijken werden ongelukkig, wie op 1 April ziek werd genas niet weer, enz.