Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Medische acceptatie

betekenis & definitie

Medische acceptatie is een voorwaarde die zorgverzekeraars kunnen hanteren bij het afsluiten van een aanvullende verzekering. Bij medische acceptatie schat een zorgverzekeraar in hoe hoog de zorgkosten zijn voor een bepaalde persoon, rekening houdend met de actuele gezondheid van deze persoon.

In Nederland hebben alle zorgverzekeraars een zogenaamde acceptatieplicht. Dit houdt in dat een zorgverzekeraar iedereen die een basisverzekering wilt afsluiten, moet accepteren. Voor het afsluiten van een aanvullende verzekeringen hanteren sommige zorgverzekeraars een medische acceptatie. Dit houdt in dat voordat men een aanvullende verzekering kan afsluiten, de zorgverzekeraar eerst een inschatting maakt van de verwachte zorgkosten. Indien een zorgverzekeraar op basis van de medische acceptatie concludeert dat iemand een te hoog risico met zich meebrengt voor hoge zorgkosten, kan een zorgverzekeraar deze persoon weigeren voor een aanvullende verzekering.

Het aantal zorgverzekeraars dat een medische acceptatie voor een aanvullende verzekering hanteert, is in Nederland klein. Desalniettemin hanteren verschillende zorgverzekeraars met name voor een aanvullende tandartsverzekering een medische acceptatie. Een in de praktijk veel gebruikte andere term voor medische acceptatie is risicoselectie.