Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Risicoselectie

betekenis & definitie

Risicoselectie is het geheel aan voorwaarden die zorgverzekeraars kunnen hanteren bij het afsluiten van een aanvullende verzekering. Risicoselectie mag wettelijk alleen worden gebruikt voor aanvullende verzekeringen.

Risicoselectie kan in Nederland alleen worden toegepast voor aanvullende verzekeringen. Met betrekking tot de basisverzekering of zorgverzekering hebben zorgverzekeraars een zogenaamde acceptatieplicht. Dit houdt in dat men wettelijk iedereen die een basisverzekering wilt afsluiten moet accepteren. Alleen bij een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld een tandartsverzekering, kunnen zorgverzekeraars een zogenaamde risicoselectie hanteren. Men moet in dat geval, alvorens men een aanvullende verzekering kan afsluiten, hiervoor eerst een medische keuring afleggen of medische gegevens beschikbaar stellen. Op basis hiervan kan een zorgverzekeraar inschatten welk risico een bepaald persoon met zich meebrengt.

In Nederland is het aantal zorgverzekeraars dat een risicoselectie hanteert in de praktijk klein. Dit is verschilt echter niet alleen per zorgverzekeraar, maar kan ook per type aanvullende verzekering verschillen. Een in de praktijk veel gebruikte andere term voor risicoselectie is medische acceptatie.