Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

Medische indicatie

betekenis & definitie

Een medische indicatie is een verwijzing of bewijs van een arts of andere specialist voor een bepaalde aandoening of ziekte. Vaak heeft men een medische indicatie nodig om een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar af te sluiten.

Aan alle zorgverzekeringen in Nederland zijn polisvoorwaarden verbonden. In deze polisvoorwaarden staat beschreven wanneer een verzekerde recht heeft op een vergoeding voor zorgkosten van de zorgverzekeraar. Over het algemeen heeft men voor een vergoeding van de zorgverzekering een medische indicatie nodig. Een medische indicatie is in deze context simpelweg een bewijs uitgegeven door een arts of specialist waarin duidelijk wordt gemaakt dat de betreffende persoon zorg nodig heeft.

Aangezien een medische indicatie aangeeft dat een arts of specialist heeft gesteld dat de zorg voor de betreffende persoon noodzakelijk is, wordt in de polisvoorwaarden ook vaak de term ‘medisch noodzakelijk’ opgenomen in plaats van medische indicatie. In de praktijk komt dit op hetzelfde neer, men kan alleen aanspraak maken op een uitkering van de zorgverzekeraar indien men kan aantonen dat het medisch noodzakelijk was om de zorgkosten te maken.