Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 30-11-2015

2015-11-30

Mededelingsplicht

betekenis & definitie

De mededelingsplicht is een verplichting voor een verzekeringsnemer om voor het sluiten van een overeenkomst van een verzekering alle feiten die hij kent of hoort te kennen mede te delen aan de verzekeraar.

De mededelingsplicht is opgenomen in de Nederlandse wet in artikel 7:928 lid 1:“De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.”

Een aanvraagformulier, verstrekt door de verzekeraar, bepaalt de omvang van de mededelingsplicht. Men hoeft alleen de vragen te beantwoorden die op het aanvraagformulier staan. Men hoeft geen spontane informatie te verschaffen.

Wanneer een verzekeringsnemer niet voldoet aan de mededelingsplicht zal de verzekeraar binnen twee maanden melding maken aan de verzekeringsnemer van de mogelijke gevolgen. Zo kan de verzekeraar een voorstel doen voor aanpassing van de verzekering. De verzekeringnemer heeft dan twee maanden de tijd om erover na te denken. Wanneer de verzekeringsnemer besluit niet akkoord te gaan, wordt de verzekering beëindigd. Het is ook mogelijk dat de verzekering in het geheel niet wordt geaccepteerd door de verzekeraar. In dit geval zal de verzekering onmiddellijk vervallen.