Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Waagkapitaal

betekenis & definitie

Waagkapitaal is een Nederlandse vertaling voor het Engelse begrip venture capital. Dit is een vorm van participeren in startende of jonge ondernemingen die niet in staat zijn vermogen via de bank of de beurs te verkrijgen. Waagkapitaal slaat op het zorgvuldig afwegen van risico’s en kansen bij een participatie.

Venture capital wordt vaak vertaald met durfkapitaal of risicokapitaal. De investering in een jong bedrijf dat op geen enkel andere manier aan vermogen kan komen is namelijk risicovol. Daar staat tegenover dat dit hoge risico beloond worden met een hoog rendement wanneer de onderneming waarin geïnvesteerd succesvol is.

Waagkapitaal is een wat neutralere benaming dan durf- of risicokapitaal, omdat bij deze term niet de nadruk op het grote risico wordt gelegd. De benaming slaat op het feit dat een investeerder die participeert in een startende onderneming de risico’s en kansen van deze investering zorgvuldig tegen elkaar afweegt en zo tot een gewogen oordeel van het risico komt. Hierbij maakt hij gebruik van de kennis van de markt, zijn ervaring en de beschikbare informatie over de startende onderneming.