Venture capital

Venture capital begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Waardebepaling bedrijf

betekenis & definitie

De waardebepaling van een bedrijf is het schatten van de waarde van een onderneming bij een investering of koop/verkoop. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming te bepalen. De meest voorkomende vormen zijn de intrinsieke waarde methode, de rentabiliteitsmethode en discounted cashflow methode.

Bij de intrinsieke waarde methode worden alle activa van een onderneming bij elkaar opgeteld, om vervolgens van dit bedrag alle passiva die niet tot het eigen vermogen behoren af te trekken. Hierbij wordt de actuele waarde van de activa meegenomen, omdat die waarde daadwerkelijk aangeeft wat de omvang van de activa van een onderneming is. De intrinsieke waarde geeft in feite weer hoeveel een onderneming op een bepaald moment waard is.

Bij de waardebepaling van een bedrijf volgens de rentabiliteitsmethode wordt de verwachte winst gedeeld door de rentevoet. Allereerst wordt berekend hoeveel winst een onderneming behaald heeft en wordt aan de hand van voorgaande winsten en kosten bepaalt hoeveel winst de onderneming in de toekomst minimaal zal halen. Vervolgens deelt men dit bedrag door de rentevoet die verstrekkers van vreemd vermogen vragen als vergoeding voor het vreemde vermogen.

Bij de discounted cashflow methode wordt er gekeken hoeveel geld de onderneming kan verdienen, dit bepaalt de waarde van de onderneming. Er wordt met andere woorden gekeken naar toekomstige cashflows, de zogeheten vrije geldstroom. Dit is het positieve verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de onderneming.

De waardebepaling van een onderneming hangt dus voornamelijk af van de financiële middelen die binnen een onderneming beschikbaar zijn. Maar daarnaast spelen veel andere zaken een rol bij de bepaling van de waarde, zoals andere potentiële kopers, de concurrentie, de omvang van concurrenten, het product of dienst, de toekomstperspectieven, etc.