Taalschat betekenis & definitie

Taalschat - m. rijkdom aan woorden en uitdrukkingen eener taal; boek waarin de gansche rijkdom opgeteekend is; ...SCHIKKING, v. (w. g.) rangschikking der woorden, constructie; ...STAM, m. (-men), eene groep talen uit eene grondtaal voortgekomen: de Indo-Europeesche taalstam; ...STUDIE, v. (-s), studie van ééne of meer talen; ...TAK, m. (-ken), afdeeling van een taalstam; ...TEEKEN, o. (-s), (w. g.) toonteeken op eene letter.

Laatst bijgewerkt 02-12-2018