Pleiter betekenis & definitie

Pleiter m. (-s), die pleit, die eene rechtszaak voert: pleiter beweerde dat..., de advocaat zeide dat...

PLEITSTER, v. (-s), die pleit, proceszieke vrouw.
PLEITERIJ, v. het pleiten.