Wat is de betekenis van Pleiter?

1993
2021-01-25
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Pleiter

advocaat

1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

pleiter

m. (-s), iemand die pleit, die een rechtsgeding voert, of (m.n.) die pleidooien houdt, advocaat.

1950
2021-01-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pleiter

m. (-s), die pleit, die pleidooien houdt, advocaat.

1949
2021-01-25
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

pleiter

zie: pleite(n).

1898
2021-01-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pleiter

Pleiter m. (-s), die pleit, die eene rechtszaak voert: pleiter beweerde dat..., de advocaat zeide dat... PLEITSTER, v. (-s), die pleit, proceszieke vrouw. PLEITERIJ, v. het pleiten.

Lees verder