Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-11-2018

Ondervinden

betekenis & definitie

Ondervinden (ondervond, heeft ondervonden), een gevoel bij zichzelf gewaarworden : verdriet, smart, pijn ondervinden; door ervaring de overtuiging krijgen van iets : de waarheid dezer spreuken zult gij ondervinden; gij zult ondervinden, dat ik geen boos mensch ben; in weerwil van alle onder vonden\teleurstellingen;

— ondergaan : de onderdrukking welke zij te voren ondervonden hadden.