Jaarbericht betekenis & definitie

JAARBERICHT, o. (-en), jaarverslag; ...BOEK, o. (-en), kroniek; boek, waarin de gebeurtenissen naar orde der jaren zijn opgeteekend: de jaarboeken van Tacitus; zijn naam staat met eere in de jaarboeken dezer Maatschappij vermeld; ...BOEKJE, o (-s), werkje, dat telken jare verschijnt (door of van wege eene vereeniging van vakgenooten enz. uitgegeven en meestal van een kalender voorzien): ...BOEKSCHRIJVER, m. (-s), kroniekschrijver.

Laatst bijgewerkt 13-09-2018