Icarus betekenis & definitie

ICARUS, m. (fig.) zinnebeeld van de onbezonnen waaghalzerij der deugd. (Icarus, zoon van Daedalus, ontvluchtte het labyrint te Creta door middel van kunstvleugels (van veeren en was samengesteld), doch vloog tegen het bevel zijns vaders te hoog, de hitte der zon deed het was smelten en hij vond niet ver van Samos een ellendigen dood in de zee, die naar hem later de Icarische werd geheeten.)

Laatst bijgewerkt 13-09-2018