Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

ZINNEBEELD

betekenis & definitie

ZINNEBEELD, o. (-en), (in ’t algem.) ieder voorwerp hetwelk op eene zinnelijke wijze een ander, daarvan verschillend, hetzij zinnelijk of geestelijk voorwerp aanduidt of voorstelt; (in bep. zin) een zinnelijk of door een beeld voorgesteld voorwerp waardoor iets geestelijks of iets algemeens wordt aangeduid, symbool: de leer der zinnebeelden; de duif is het zinnebeeld der onschuldige liefde; het anker is het zinnebeeld der hoop.