Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Hallenkerk

betekenis & definitie

HALLENKERK, v. (-en), gothische kerk met een middelschip en 2 tot 4 zijschepen met even hooge gewelven, soms ook van gelijke breedten de Waïburgskerk ie Zutfen is eene hallenkerk.