Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

2018-09-06

Graanveiling

betekenis & definitie

GRAANVEILING, v. (-en), publieke verkooping van gemaaid of te veld staand graan;

...VELD, o. (-en), veld waarop graan groeit, korenveld;
...VLIEG, v. (-en);
...VLOOT, v. (...vloten), vloot van met graan beladen schepen;
...VRUCHT, v. (-en), eene droge, niet openberstende, enkelvoudige vrucht, met ééne zaadkorrel, die geheel en al met het zaadhulsel is samengegroeid;
...WERKER, m. (-s), werkman op de graanzolders;
...WET, v. (-ten), wet op den in- en uitvoer der granen, tot bescherming van den inlandschen graanbouw;
...WORM, m. (-en), larve van de graanklander, korenbijter, korenbout;
...ZAK, m, (-keu);
...ZEIL, o. (-en), graankleed;
...ZOLDER, m. (-s), zolder, waar men graan bewaart;
...ZUIGER, m. (-s), machine om graan uit het ruim der schepen op te zuigen en op die wijze graanschepen zeer vlug te lossen;
...ZUIVERAAR, m. (-s),
...ZUIVERINGSMACHINE, v. (-s), zeker landbouwwerktuig, machinale wan.