Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 24-02-2020

Admiraalschap

betekenis & definitie

Het begrip admiraalschap heeft 2 verschillende betekenissen:

1. admiraalschap - ADMIRAALSCHAP o. (w. g.) waardigheid van admiraal.

2. admiraalschap - ADMIRAALSCHAP v. (hist.) gewoon verdrag van maatschap tusschen de reeders van verschillende koopvaardijschepen waarbij zij hunne schepen vereenigden om gezamenlijk te zeilen en elkander te beschermen, met onderlinge verzekering tegen oorlogsschade en zeerooverij en aanwijzing van één schip welks gezagvoerder den tocht zou besturen en dus als ’t ware voor admiraal gelden;
— (zeew.) admiraal maken, zich tot eene vloot bijeenvoegen met dezelfde bestemming (van schepen);
— (zegsw.) admiraal zeilen, Zie : ADMIRAALZEILEN.