Gepubliceerd op 14-11-2017

aanteekenen

betekenis & definitie

Aanteekenen - (teekende aan, heeft aangeteekend), met een teeken merken; opschrijven, te boek stellen om het niet te vergeten of te doen vergoten; een leerling eene afkeuring geven; in ondertrouw laten opnemen; iets dat tot opheldering, uitbreiding of critiek van den tekst dient, schriftelijk daarbij vermelden: op elke bladzijde heeft hij iets aangeteekend; - voortgang of spoed maken met iets te teekenen;

- brieven of pakken aanteekenen, laten inschrijven vóór de verzending; - verzet aanteekenen tegen iets, openlijk verklaren dat men iets niet goedkeurt of erkent, maar dat men er zich tegen verzet; (rechtsterm) hooger beroep (laten) aanteekenen (in strafzaken), en cassatie aanteekenen, op de wijze bij de wet bepaald verklaren, dat men zich van een vonnis of arrest in hooger beroep of in cassatie voorziet en die verklaring in het daartoe bestemde register doen inschrijven.

< >