Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 14-03-2020

Vergeten

betekenis & definitie

Het begrip vergeten heeft 2 verschillende betekenissen:

1. vergeten - VERGETEN - (vergat, heeft en is vergeten), de herinnering, het geheugen van iets verliezen : eene les, een woord, iem. vergeten;
alles is vergeten en vergeven, er wordt niet meer aan gedacht en het wordt niet gestraft;
— ik heb mijn boek vergeten, verzuimd het mede te brengen; ik ben mijn les vergeten, ze is mij uit het geheugen gegaan ;
— ik vergat (liet na) u te zeggen, dat...;
— zich vergeten, buiten zichzelven raken van toorn, woede, smart enz.: hij vergat zich zoo zeer, dat hij mij een slag toebracht; elk vergat in ’t gevaar zichzelven om voor de anderen te zorgen.

2. vergeten - VERGETEN - bn. onopgemerkt, eenvoudig: als een vergeten burger leven.