Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Rhythme

betekenis & definitie

(<Gr.), o. (-n), in het alg. iedere geaccentueerde, periodieke (maar niet altijd gelijke) wisseling in een beweging of het optreden van een verschijnsel: het rhythme van de polsslag, van de wisseling der seizoenen, van de bewegingen der trilharen, van tijdsverschijnselen ; — (muz.) de afwisseling van tonen van verschillende lengte binnen een gelijkmatig wederkerende tijdmaat; — (lett.) het beginsel van de groepering van klanken en lettergrepen boven het metrum.