Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Altijd

betekenis & definitie

bw.,

1. te allen tijde, in onafgebroken voortduring : Gods liefde blijft altijd; een altijd heldere bron; hij trok verder, altijd verder (vgl. al) ; — altijd aan, door, onophoudelijk (met het bijdenkbeeld van onaangenaamheid) ; hij zoekt altijd door twist; — nog altijd, bij voortduring : je ziet er nog altijd goed uit; — zij zijn voor altijd verbonden, voor goed;
2. bij voortdurende herhaling: ik loop altijd een blauwtje, als ik wil gaan vrijen ; — hij was net gekleed, als altijd, naar gewoonte; — niet altijd, niet bij iedere gelegenheid, wel eens niet; — meest altijd, meestal; — met het bijdenkbeeld van onaangenaam heid: ik hoor altijd en eeuwig die piano ;altijd en overal, bij alle gelegenheid, wanneer en waar ook;
3. als bijw. v. omstandigh.: in elk geval: hoe de zaken ook lopen, rijk word ik altijd;
4. althans, ten minste: je zult, met voldoende inspanning altijd, wél vooruitkomen.