Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Gratis

betekenis & definitie

(Lat.), bw., om niet, zonder betaling of geldelijke vergoeding: entrée gratis, vrije toegang ; het boek is gratis verkrijgbaar ; — (volkst.) gratis voor niets ; — in verb. met znw. bijvoeglijk gebruikt: (rechtst.) gratis admissie, verlof van de rechter om kosteloos te procederen op grond van onvermogen ; gratis voorstelling, schertsend in toepass. op een of ander kluchtig voorval dat men toevallig bij woont.