Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Beschikking

betekenis & definitie

v. (-en),

1. ordening, regeling; besluit waarbij iets geregeld wordt: de laatste beschikkingen treffen; dat is een wijze beschikking, regeling; bij ministeriële beschikking; — (rechtst.) rechterlijke of administratieve beslissing, meestal op een daartoe ingediend verzoekschrift, en waarvoor de eisen, door de wet aan een vonnis gesteld (motivering en uitspraak in het openbaar) naar de regel niet gelden.
2. macht om over iets naar goedvinden te beschikken: de vrije beschikking hebben over; wat ik heb is te uwer beschikking; mijn aantekeningen stel ik te uwer beschikking, daarvan moogt gij gebruik maken zoveel gij wilt; — ambtenaar ter beschikking, wie nog geen vaste werkkring is aangewezen; hij is ter beschikking gesteld van de gouverneur-generaal, om in Indië in een rijksbetrekking geplaatst te worden.