Betekenis betekenis & definitie

De betekenis van iets geeft aan wat datgene daadwerkelijk inhoudt. Elk woord heeft bijvoorbeeld een betekenis, om aan te geven wat er met dat woord bedoeld wordt.

Niet alleen woorden hebben een betekenis. Vaak wordt de werkelijkheid verbeeld door middel van een symbool. Verkeersborden hebben bijvoorbeeld een betekenis en maken de weggebruikers duidelijk hoe hard er gereden mag worden en wie waar voorrang heeft. Semantiek is de studie die kijkt naar de betekenis in de taalkundige zin. Semantiek houdt zich dus bezig met de betekenis van woorden en zinnen. Ook gebaren kunnen bepaalde betekenissen hebben, zoals de gebarentaal. Door middel van handbewegingen kunnen dove mensen toch communiceren met anderen. Elke handbeweging heeft een eigen betekenis, net als een woord dat heeft in de gesproken taal. Daarnaast heeft kunst ook vaak een betekenis. Bij geschilderde portretten van een koning werd bijvoorbeeld vaak een hond afgebeeld, die symbool staat voor trouw. Een leeuw staat bijvoorbeeld voor hoogmoed, maar ook voor Jezus Christus.

Gepubliceerd op 14-09-2011