Illegaal betekenis & definitie

Illegaal betekent dat een handeling of het gedrag van een persoon in strijd is met de wet. Houdt iemand zich niet aan de regels van de wet, dan wordt er gesproken van een strafbaar feit. Wordt die persoon betrapt, dan volgt er een straf.

In het Nederlands wetboek is te vinden welke feiten strafbaar zijn. Mocht iemand op het uitvoeren van een strafbaar feit betrapt en veroordeeld worden, dan moet die persoon voor de rechter verschijnen. Die legt vervolgens een straf op. Zo kan men in de gevangenis belanden, een taakstraf opgelegd krijgen of een geldboete krijgen. Overigens kan ook het nalaten van iets strafbaar zijn. Als een persoon iemand die in levensgevaar is niet helpt bijvoorbeeld. Denk aan het doorrijden na een aanrijding zonder iets voor het slachtoffer te doen. Om iemand te kunnen straffen moet er wel genoeg bewijs zijn, men moet aantonen dat iemand schuldig is aan het feit. De hoogte en vorm van de straf verschilt per persoon. Soms is het niet direct duidelijk of een handeling illegaal is. Het is afhankelijk van de situatie waarin de gebeurtenis plaatsvindt. Het gebruik van geweld is niet legaal, maar als het zelfverdediging is, kan het een legitieme handeling zijn.

Gepubliceerd op 03-03-2013