Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 08-04-2015

Waarde

betekenis & definitie

Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag.

Het woord waarde wordt vaak samen met het woord normen gebruikt. Toch hebben deze twee woorden een heel andere betekenis: normen zijn richtlijnen in een samenleving, terwijl een waarde gaat over datgene wat wenselijk is. Waarden zijn vaak collectief van aard, want de samenleving heeft vaak dezelfde waarden. Maar ieder mens kan een waarde op zijn of haar eigen manier beleven en er invulling aan geven. De waarden in de Nederlandse samenleving komen vanuit veel verschillende hoeken.

De waarde 'liefde' komt van de christelijke waarden. De liberale waarde 'vrijheid' stamt uit de Verlichting.