Samenleving betekenis & definitie

Een samenleving is een bevolking die een sociaal geheel vormt. Deze groep mensen vormt samen een half-gesloten systeem. Binnen dit systeem bestaat er interactie tussen de leden van de groep.

Het netwerk van relaties tussen mensen staat centraal binnen een samenleving. Het begrip samenleving kan, afhankelijk van de context, worden beperkt of worden uitgebreid van minimaal twee personen tot bijvoorbeeld een stad, staat, gezin of woongemeenschap. Het hoogste niveau is de gemeenschap van alle mensen op aarde.

De mensen binnen een samenleving geven bewust vorm aan hun samenleving. Sinds de tijd van de Griekse sofisten is dit al een thema. De menselijke cultuur versus de natuur, ook wel nomos (de wet) of thesis (de instelling) versus physis (de natuur). Het bewust vorm geven aan de samenleving is te zien in de opvoeding. Aan nieuwe leden van de samenleving wordt duidelijk gemaakt hoe men zich dient te gedragen. Belangrijk zijn dus de normen, waarden, regels en wetten. Hierbij wordt altijd goed gelet op het maken of in stand houden van een zo goed mogelijke, voor alle leden leefbare samenleving.

Door religieuze leiders en filosofen wordt vaak nagedacht over de ideale samenleving. In de ideale samenleving zijn rechtvaardigheid, geluk en vrede voor alle mensen belangrijke concepten die zijn gerealiseerd.