Waarborgen betekenis & definitie

Waarborgen is het garanderen en veiligstellen van bepaalde voorwaarden. Wanneer iets door iemand wordt gewaarborgd, kunnen eventuele betrokken partijen er vanuit gaan dat zij verzekerd zijn van hetgeen dat gewaarborgd wordt.

Het begrip waarborgen wordt vaak gebruikt in de goederen- en dienstensector. Aanbieders van goederen en diensten proberen vaak consumenten aan zich te binden door bepaalde condities te waarborgen, zoals 'kwaliteit', 'veiligheid' en 'stiptheid'. Het waarborgen van dit soort condities wekt vertrouwen bij de consument; het bedrijf garandeert dan namelijk bepaalde, veiliggestelde condities waar zij niet meer onderuit kunnen.
Daarnaast speelt het waarborgen een belangrijke rol in de edelmetalenhandel. Voordat een handelaar namelijk edelmetaal op de markt mag brengen, moet dit eerst gecontroleerd worden door een erkend en gespecialiseerd keurbedrijf. Het keurbedrijf bepaalt dan het gehalte aan goud, zilver of platina in een voorwerp en geeft het vervolgens een keurmerk. Dat keurmerk bewijst dat de kwaliteit van het metaal is gewaarborgd.

Gepubliceerd op 13-04-2015