Waddeneiland betekenis & definitie

Een waddeneiland is een van de eilanden in het noorden van Nederland en Duitsland en ten westen van Denemarken die liggen in de Noordzee. Men noemt de zee tussen de eilanden en het vaste land de Waddenzee. Lang niet alle Waddeneilanden zijn bewoond.

De huidige Waddeneilanden zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden. Door veranderingen in de zeespiegel en de constante aan- en afvoer van sediment kregen de Waddeneilanden langzaamaan haar huidige vormen. Hoewel deze aan- en afvoer ten grondslag ligt aan het ontstaan van de Waddeneilanden, is het tegenwoordig ook de oorzaak voor de constante verschuiving van de grenzen van het Waddengebied. In andere woorden, de Noordzee slokt sommige delen op, terwijl andere delen weer droog komen te liggen. Het Waddengebied is hiermee continu onderworpen aan afbraak en opbouw door de zee. In de loop der jaren zijn er tal van huizen en soms complete dorpen hierdoor verdwenen in de zee.

De vijf bewoonde Waddeneilanden behorende bij Nederland zijn: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Daarnaast zijn er nog enkele onbewoonde Waddeneilanden zoals Rottumerplaat en Rottumeroog. Niet alleen van de Nederlandse, maar van alle Waddeneilanden is Texel het grootst. De Nederlandse Waddeneilanden behoren allen tot de provincie Friesland, behalve Texel, dit ligt in Noord-Holland. Een handig ezelsbruggetje om de vijf Nederlandse Waddeneilanden te onthouden is TVTAS.

Door de unieke natuur gelden de Waddeneilanden voor velen in Nederland als een uitstekende locatie voor een binnenlandse vakantie, bijvoorbeeld om te wandelen of om helemaal tot rust te komen. De Waddeneilanden worden hoe dan ook over het algemeen geassocieerd met ontspanning.

Gepubliceerd op 03-03-2016