Missie betekenis & definitie

Een missie is een doeleind dat verwezenlijkt moet worden. Ook is een missie een activiteit die bedoeld is om mensen te bekeren voor een bepaald geloof of bepaalde ideologie.

Vaak hebben bedrijven, politieke partijen en (overheids)instellingen hun kernactiviteiten, doelen en hoe zij dat willen bereiken in een missiedocument, een 'mission statement' samengevat: "Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen van onze producten te laten profiteren." Een missie in die betekenis van het woord is dan ook vooral bedoeld als uiting naar buiten waar een bepaald bedrijf of organisatie voor staat en is een motivatie voor medewerkers om zich achter deze missie te scharen. De term wordt ook wel in militaire kringen gebruikt: "Onze vredesmissie in Afghanistan heeft onze eerste prioriteit."

Gepubliceerd op 01-04-2015