Organisatie betekenis & definitie

Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Hierbij worden kracht, kennis en vaardigheden gebundeld om een doel te bereiken of in een behoefte te voorzien.

Er zijn grofweg twee soorten organisaties te onderscheiden: bedrijfseconomische en niet-economische (non-profit) organisaties. Het kenmerkende verschil zit hem daarin dat de bedrijfseconomische organisaties de bundelingen van kracht, kennis en vaardigheden inzet om winst te bereiken, terwijl niet-economische organisaties dat niet in de eerste plaats doen. Voorbeelden van niet-economische organisaties zijn overheidsinstellingen en charitatieve instellingen. In het dagelijkse taalgebruik komt het woord organisatie vaak voor: "Het onderhouden van mijn gezin, het is een hele organisatie." Dit voorbeeld geeft aan dat organisaties niet alleen als formele instellingen of bedrijven moeten worden beschouwd.

Laatst bijgewerkt 23-05-2010