Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 31-03-2015

Bedrijf

betekenis & definitie

Een bedrijf kan worden omschreven als een organisatie waar arbeid en kapitaal centraal staan. Bedrijven kunnen zowel commercieel als niet-commercieel zijn ingesteld.

Een bedrijf heeft tot doel om producten en/of diensten te verkopen aan klanten, waardoor omzet wordt gedraaid. Dit dient op een dusdanige wijze plaats te vinden, dat het bedrijf ook in de toekomst verzekert is van haar bestaan, de zogenaamde waarborging van continuïteit.
Commerciële bedrijven hebben het maken van winst als prioriteit: dit verzekert hen immers van hun voortbestaan. Bij niet-commerciële bedrijven staat het welzijn van (delen van) de bevolking centraal en speelt het maken van winst een minder grote rol. Dergelijke organisaties worden vaak gesubsidieerd door de overheid.