Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 12-12-2009

Expressionisme

betekenis & definitie

Expressionisme is een kunstrichting die draait om emoties uiten. Het is een kunststroming uit de 20e eeuw, die voornamelijk tussen 1905 en 1940 erg populair was.

Bij het expressionisme worden veel eenvoudige vormen gebruikt. Een expressionistische kunstenaar probeert in zijn kunstwerk zijn of haar gevoelens en ervaringen te uiten en deze duidelijk te maken voor de kijker. Bij een expressionistisch kunstwerk gaat het vooral over de gevoelswaarde en het onderbewuste van de kunstenaar. Het gaat om wat de kunstenaar ervaart bij het onderwerp en wat hij of zij ervaart tijdens het schilderproces. In deze kunststroming is een weergave van een realistische situatie of een realistisch beeld geen vereiste. Het gaat er om dat de kunstenaar zijn gevoel kwijt kan. Soms verdwijnt de link met de werkelijkheid in een expressionistisch kunstwerk volledig. Kleuren komen bijvoorbeeld vaak niet overeen met de werkelijkheid, maar worden gebruikt om gevoelens te accentueren. Ook wordt het werken met perspectieven vaak achterwege gelaten of op een vreemde manier gebruikt. Er is dus een volledige kunstvrijheid. Het expressionisme kwam op in Duitsland. In 1911 werd de term "expressionisme voor het eerst gebruikt in het tijdschrift "Der Sturm" van Herwarth Walden.