Kunstwerk betekenis & definitie

Een kunstwerk is werk van een kunstenaar dat als kunst wordt beschouwd. Het werk is een object, concept of een constellatie. Beeldende kunst kan als kunstwerk worden beschouwd, maar de term kan ook gelden voor ideeën, zoals conceptuele kunst. Ook voorstellingen of letterkundige werken kunnen als kunst worden beschouwd.

Wanneer een kunstenaar een werk maakt dat bedoelt is als kunst, dan wordt het werk een kunstwerk genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een schilderij, een foto of een beeldhouwwerk zijn.

Een kunstwerk kan ook een civiel kunstwerk zijn. Dit betekent dat het een bouwkundig kunstwerk is dat niet voor bewoning bedoeld is. Voorbeelden van bouwkundige kunstwerken zijn bruggen, aquaducten, een duin of een tunnel. Het komt voor dat bouwkundige kunstwerken die erg kenmerkend zijn, auteursrechtelijk worden beschermd als artistiek kunstwerk. Reproductie, zoals het maken van foto’s, is dan verboden als de architect hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Als het originele kunstwerk wordt verkocht, heeft de maker recht op een deel van de verkoopprijs als deze prijs hoger is dan drieduizend euro en wanneer er een professionele kunsthandelaar bij de koop betrokken is. Deze regel is vastgelegd in de Auteurswet en is geldig sinds 2006.