Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

2015-04-01

Exploitatie

betekenis & definitie

Het zelfstandig naamwoord exploitatie is afgeleid van het werkwoord exploiteren dat zoveel als 'gebruiken' betekent. Enkele synoniemen van het woord exploitatie zijn: ontginnen, met winst draaiend houden, uitbuiten, opleveren, leiden, ter beschikking stellen, runnen.

Hieronder volgen enkele zinnen waarbij de betekenis van exploitatie beter naar voren komt. Achter elke zin staat tussen haakjes de betekenis.

* Bij het bedrijf van de heer Janssen was exploitatie het voornaamste doel. (Draaiend houden met winst)
* De exploitatie van de mijnen was een arbeidsintensieve taak. (Ontginnen)
* De uitvinder had de mogelijkheid om de exploitatie van zijn octrooi te heroverwegen. (Ter beschikking stellen)
* Sommige mensen verdienen veel geld met de exploitatie van stukken grond. (Uitbuiten)