Gepubliceerd op 21-06-2017

Achteroverdrukken

betekenis & definitie

verduisteren, stelen. Het WNT citeert als oudste bron Bolhuis (Gabbertaal, 1937) en vermeldt hiervan afgeleid achter- overdrukker ‘herover’. Dr. C. Kruyskamp, in zijn bewerking van Stoett, meent verwantschap te zien met de waarschuwingsroep ach-terover!, op mailboten gebruikt ter aanduiding dat er een borrel geschonken wordt. Volgens hem moet daarbij gedacht worden aan het achterovergaan van het hoofd bij het leegdrinken van een glaasje. Uit de bet. ‘tot zich nemen’ zou zich dan ook die van ‘zich toe-eige- nen’ ontwikkeld hebben. Huizinga heeft echter een andere herkomstverklaring voor deze zegswijze. Hij denkt aan een roofoverval waarbij men de te beroven persoon bij de keel grijpt en tracht achterover te drukken zodat hij op de grond belandt, waardoor de beroving gemakkelijker kan plaatsvinden.

Die bloedlijer wou m’n mondorgel achterover- drukke! (Piet Bakker: Cis de Man, 1947)

... in een supermarkt een slof sigaretten achterovergedrukt. (Ben Borgart: Blauwe nachten, 1978)

... in Tjimahi en Kota-Radje hebben ze gedacht dat ik geld achterovergedrukt had. (Bouke Jagt: Ijzeren Chrysant, 1982)

... er wordt over hem gefluisterd dat hij heroïne- koerier was en dat hij een kilootje of zo achterover had gedrukt. (Bert Hiddema: Dubbele mandekking, 1988)